فایل کنترل موتور DC

کنترل دور;کنترل موتور دی سی;کنترل موتور DC ;کتترل سرعت موتور جریان مستقیم;کتترل سرعت موتور DC

این فایل شامل شبیه سازی موتور DC تحریک مستقل و همچنین چاپر ( هم تک ربعی و هم 4 ربعی) می باشد همچنین یک گزارش کار 40 صفحه ای بسیار زیبا از ان در اختیار شما قرار داده شده است در ادامه به سوالاتی که در این پروژه جواب داده شده و یا به عبارتی متن پروژه را بیان می کنیم

بخش1- مدلسازی ماشین : DCدر ابتدا باید مدل ماشین DC در محیط Simulink پیاده سازی شود. معادلات لازم به صورت زیر است:

در صورت لزوم و با توجه به توان موتور، میتوانید از پارامترهای ماشینهای preset نرم افزار متلب استفاده کنید.

تذکر1: هر دانشجو میتواند برای توان موتور مقدار دلخواهی را انتخاب کرده و با توجه به آن، پارامترهای مربوطه را در شبیه سازی به کار گیرد. در ضمن، هر جا صحبت از بار میشود، بار مکانیکی از نوع آسانسوری (گشتاور ثابت) در نظر گرفته میشود.
تذکر2: به هیچ عنوان نمیتوانید از مدل آماده ماشین در Simulink استفاده نمایید.

خواسته های این بخش:

الف) اعمال ولتاژ نامی به موتور و به دست آوردن جریان آرمیچر، سرعت موتور و گشتاور تولیدی الکترومغناظیسی برای دو حالت بار نامی و بی باری
ب) منحنی گشتاور-سرعت را برای موتور تعیین کنید. نحوه کار را در این قسمت شرح دهید.
ج) برای یک بار مشخص (مثلاً بار نامی) منحنی تغییرات سرعت موتور بر حسب ولتاژ آرمیچر را تعیین کنید. نحوه کار را در این قسمت شرح دهید.

بخش 2- شبیه سازی سیستم کنترلی و مبدل الکترونیک قدرت:
در این بخش، سرعت مرجع با سرعت واقعی مقایسه شده و خطای حاصل به یک کنترل کننده PI اعمال می شود. خروجی این کنترل کننده جریان مرجع را تولید میکند. سپس این جریان مرجع با جریان واقعی مقایسه شده و خطای حاصل به یک کنترل کننده PI اعمال شده که خروجی آن ولتاژ کنترلی است. این ولتاژ کنترلی توسط یک مبدل الکترونیک قدرت به موتور اعمال میشود.
خواسته های این بخش:
الف) با توجه به توضیح فوق، سیستم کنترلی و مبدل را در محیط Simulink شبیه سازی کنید. سعی کنید تا حد امکان از بلوک های آماده Simulink استفاده نکنید. به عنوان مثال سعی کنید حتی کنترل کننده PI را نیز خودتان بسازید. با این کار، درصورتیکه بخواهید تغییری در مدل اعمال کنید ( مثلاً اعمال اشباع برای خروجی انتگرالگیرِ کنترل کننده و مانند این) کار ساده تر خواهد بود. در کل، زمانیکه خودمان مدل را پیاده سازی کنیم، به علت تسلط به زیربخش های مدل، اعمال تغییرات بسیار ساده تر است. برای پیاده سازی مبدل میتوانید از اجزای موجود در کتابخانه powerlib استفاده کنید.
ب) برای تغییر پله های سرعت از نصف سرعت نامی به سرعت نامی، سیستم را شبیه سازی کنید. این بخش را برای دو حالت ( بار نامی و نصف بار نامی ) انجام دهید. در هر حالت با استفاده از سعی و خطا مقادیر مناسب پارامترهای کنترل کننده PI را تعیین کنید و شکل موج های سرعت، گشتاور و جریان موتور را در هر حالت و برای چند نمونه مختلف از پارامترهای کنترل کننده رسم کنید.
· سوال:
آیا میتوانید با جستجو در مراجع و نیز با استفاده از دانسته های درس کنترل خطی فرمول هایی برای محاسبه پارامترهای کنترل کننده ها بیابید؟ (امتیازی)
ج) با توجه به آن که موتور دارای دو قطب الکتریکی و مکانیکی با مقادیر متفاوت است، با استفاده از روش بیان شده در کلاس، سیستم کنترلی دکوپله شده را شبیه سازی کنید. در این حالت با رسم شکل موجهای مناسب، تفاوت های رخ داده با حالت قبل را شرح دهید.

– حالت ترمزی:
سیستم را برای حالت ترمزی و نیز چرخش در جهت عکس، با دادن سرعت مرجع مناسب شبیه سازی کنید.
خواسته های این بخش:
الف) در این بخش ابتدا به جای مبدل یک Gain قرار داده و مساله را شبیه سازی کنید. اثر تغییر پارامترهای کنترل کننده بر روی شکل موج های مختلف را تحلیل کنید.
ب) آیا مبدل به کار رفته در قسمت قبل میتواند در این قسمت به کار رود؟ در صورت منفی بودن، پاسخ مبدل مناسب را انتخاب نموده و سیستم را در حضور آن شبیه سازی کنید.

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 40


مطالب تصادفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *